Tijdelijk Offline

Dit is de webshop van Motozorg in Leeuwarden. Op dit moment kun je niet terecht in onze online winkel. Motozorg is onderdeel van zorginstelling Rondomzorg in Leeuwarden. Wij herbezinnen ons momenteel op de inhoud van onze webshop.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de status van onze webwinkel zullen wij dit op de Motozorg Website en onze Facebook Pagina laten weten. Bestellingen die tot en met 18 december zijn gedaan zullen wij normaal afhandelen.

Rondomzorg draait Motozorg met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het bijhouden en vervullen van alle administratieve, logistieke en technische taken die horen bij een webwinkel werden te intensief en ingewikkeld. Een doorstart van onze webshop zal -als wij hiertoe besluiten- in ieder geval in veel eenvoudiger vorm zijn. Mocht iemand de deelnemers van Motozorg hierbij willen ondersteunen? Bel of loop eens binnen en maak een praatje met Erik Stok.